Home » Praktijkgebieden

Advocatenkantoor Riet Stevens behandelt voornamelijk dossiers in volgende rechtsgebieden:

Familierecht

Familierecht is meer dan echtscheiding alleen.

Het is dan ook een ruim begrip voor een heel brede waaier van complexe familierechterlijke kwesties zoals adoptie, afstamming, erkenning, echtscheiding en omgangsregeling en onderhoudsgeld binnen en buiten de echtscheiding, vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen, vereffening en verdeling van een onverdeeldheid buiten echtscheiding of van een nalatenschap.

In geval van echtscheiding, beëindiging samenwoning of overlijden duiken bovendien ook vaak diverse vragen op waarbij verschillende rechtstakken elkaar doorkruisen (hoe zit het met onderhoudsgeld, de handelszaak / vennootschappen, de gezinswoning, onafgewerkte projecten bv. de ruwbouw van de gezinswoning, de financiële beleggingen, de groepsverzekering, erfrechtelijke gevolgen, schenkingen, testamenten….).

Hiervoor kan u terecht bij advocaat Riet Stevens, die zo nodig samenwerkt met advocaten wiens praktijkgebied het familierecht doorkruist.

Advocaat Riet Stevens is ook vertrouwd met de internationaalrechtelijke aspecten van het familierecht en heeft een bijzondere expertise opgebouwd bij het aanpakken van een internationale ontvoering van kinderen. Zij staat tevens opgenomen op de lijst van advocaten, die Child Focus ter beschikking stelt.

FOTO-FAMILIERECHTJeugdrecht

Mits houder van het certificaat Jeugdrecht, staat advocaat Riet Stevens jongeren bij, zowel als zij verdacht worden van het plegen van strafbare feiten, als wanneer zij bescherming nodig hebben.

Voorlopig bewind

Advocaat Riet Stevens verleent advies en bijstand aan personen met een psychische problematiek of een verslaving, die niet meer kunnen instaan voor zichzelf en van wie de sociale omgeving zich ernstige zorgen maakt.

Bemiddelaar in Familiezaken

Als erkend bemiddelaar in Familiezaken zal advocaat Riet Stevens eerst steeds zoeken naar een oplossing, die wordt gevonden samen met de partijen, eerder dan de rechtbank te laten beslissen.

Bouwrecht

Vanuit haar familiale achtergrond heeft advocaat Riet Stevens een bijzondere voeling met bouwen en alle juridische problemen die hiermee mogelijks gepaard gaan, gaande van werken die niet worden geleverd volgens de regels van de kunst, tot problemen aangaande aannemingsovereenkomsten en invordering of betwisting van facturen.